więcej informacji

Bartłomiej Szporka  
577 005 210

Bartłomiej Szporka  577 005 210

Chcesz pilnie zasięgnąć porady dotyczącej zakładania spółki?
Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przygotowywanie sprawozdań dla NBP

 

Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki

 

Rozliczanie opłat za usługi

 

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 

Sprawozdawczość PFRON

 

Ewidencję środków trwałych , wartości niematerialnych
i prawnych

 

Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów

Z nami założysz spółkę z o.o.

 

Pomożemy Ci zarejestrować spółkę, przygotujemy dokumenty i zgłosimy
do odpowiednich urzędów!

Zostaw kontakt

Pomoc w rejestracji spółki– przygotowanie dokumentów dotyczących rejestracji

spółki i zgłoszenie do odpowiednich urzędów.

Przejęcie dokumentacji od poprzedniego biura rachunkowego (jeśli jest taka potrzeba)

Migracja danych z innego systemu księgowego (przeniesienie sald, obrotów, należności i zobowiązań, ewidencji środków trwałych
z poprzedniego systemu księgowego)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
 

Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 

Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas
kontroli podatkowych

 

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 

Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS

 

Rachunki przepływów pieniężnych

Zapewniamy usługi księgowe dla spółek:

Zamów rozmowę dotycząca zakładania lub księgowości
dla spółek, a oddzwonimy wkrótce.

 

POMOC

Polityka prywatności

FIRMA

ODDZIAŁY

CashDirector S.A. Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

CashDirector S.A. Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A. Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

Dla aktualnych Klientów opiekaklienta@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów opiekaklienta@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00